Politieke campagnes VS leunen sterk op mobile

Dated Monday January 30, 2012

Tags: marketing, mobiele website

In de compagnes voor preseidentscandidaat wordt in de VS veel gebruik gemaakt van mobile marketing. Ongeveer 35% van de amerikanen heeft inmiddels een smartphone. Dat betekend dat 35% van de amerikanen altijd en direct toegang heeft tot politieke informatie, al dan niet gekleurd. En dat is precies waar de campagnes nu op sturen.

Direct mail

Het meest gebruikte kanaal is op het moment nog direct mail. Naar verwachting wordt meer dan 220 miljoen dollar dit jaar gespendeerd op direct mail ten behoeve van de campagnes. De direct mail varieert van algemene pamfletteksten tot volledig gepersonaliseerde mail. Vooral Obama had vorig jaar veel succes met gepersonliseerde mail en sms. Deze werden verstuurd naar de verwachte doelgroep net voor Obama een locatie aandeed. Dit zorgde voor verhoogde media aandacht en hogere opkomsten op plekken waar Obama sprak.

QR codes

Een tweede techiek die dit jaar vel wordt ingezet zijn de QR codes. TV reclames zijn relatief duur en spelen voornamelijk in op het sentiment. Om ook de inhoudelijke boodschap te kunnen brengen worden steeds meer TV reclames voorzien van QR codes om het publiek toegang te geven tot de achterliggende standpunten van de kandidaad.

De QR codes worden ook gebruikt op het geprinte campagnemateriaal. De QR codes hier moeten vooral zorgen voor direct contact met potentiele stemmers en het verwerven van e-mail adressen en telefoonnumers. Deze worden onder andere weer gebruikt in de direct mailing.

   submit to reddit     

create a mobile website online

Did you know that next to writing blogs we also offer an online tool to create mobile websites online?

Try it now: design your own mobile website

Mobile 24/7 is een online platform van Content Power